Hanko valkokankaalla

Artikkelit ovat tässä sen kielisinä, millä ne on aluperin julkaistu.

Kino Olympia firar 60 år i samband med filmfestivalen. Den första biografen på Berggatan 11 invigdes redan 1919. Under kriget brann den biografen. Efter kriget inleddes reparations- och nybygge.  

 
I april 1946 var Kino Olympia klar för öppning och invigning. Vi citerar Hangötidningens reporter från april 1946:
 
Om lördag slår bio O l y m p i a upp sina dörrar för Hangö-publiken. En av HANGÖ's medarbetare besåg i går lokaliteterna.
I den stora salongen, där man som bäst höll på med de avslutande arbetena, inrymmer 284 platser. Inredningen är i ljus björk med väggar i mattgrönt. En loge för fem personer finns även. 
Ventilationsanordningarna torde vara förstklassiga. Man har sörjt för att varm luft införes i salongen genom ventiler i taket och genom dylika, som anbragts nedtill i väggarna, dras den förskämda luften ut. En gång delar salongen i två delar. Den har dragits åt ena sidan, dock ej tätt intill väggen men så nära, att plats för endast två personer finns pa denna sida.
I vestibylen, med väggar i vitt och gull med tak i djupblått, finns kassan, som är av glas och där två biljettförsäljerskor logerar. Toalettrum för damer och herrar finns även.
Biografens maskiner är splitternya och moderna. Filmerna visas utan uppehåll. Från maskinrummet skötes belysningen automatiskt. Man reglerar den efter önskan, så att ljuset småningom avtar och icke slocknar på en gång. I framtiden, då material till en ridå kan erhållas, kommer även denna detalj att skötas från maskinrummet.
 
Imponerande så det förslår. Olympia har under dessa 60 år genomgått många förändringar, men mycket är ursprungligt, bland annat den imponerande och stilenliga biljettkassan i aulan, Olympia namnet i blått ovanför ingången och de kraftigt sluttande golvet i biosalongen.
Kino Olympia har haft många ägare under 60 år. Idag ägs och sköts Olympia av Eeva och Keijo Alanen sedan 1987. jr