Krönika oktober 1924

 

Biografsäsongen har börjat på fullt allvar. Stans filmvänner äro igen i tillfälle att få sitt lystmäte. I år ha vi till på köpet hugnats med en ny biograf, den tredje i ordningen, så det borde småningom finnas att välja på av den sorten. Men icke så, mitt herrskap. Nästa höst ha vi med ganska stor säkerhet en fjärde, den som kommer att ta loven av alla andra, sägs det. Enligt förljudanden umgås nämligen finska arbetarföreningen med planer att på sin tomt uppföra en stor, modärn biograf, förenad med cafe. Leve konkurrensen, vore vi frestade att utropa. För oss tidningsmurvlar är det särskilt trevligt att se biograflivet på loften blomstra. Ju flere biografer, dess bättre för oss och vår tidning. Så vår välsignelse kan varje dylik förlustelseinrättning med ganska stor säkerhet påräkna. Och om blott prisen äro moderata och bilderna goda torde publiken heller knappast ha något att anmärka. Så lycka till bara.
Argus-ögat.