Koverhar - kreativ förstörelse

Lars Westerholm minns sommaren 2012 som om det var igår. Koverhars stålfabrik söktes i konkurs och Lars miste sitt arbete tillsammans med hundratals andra arbetare. Stålfabriken hade fungerat i 50 år och nu skulle den rivas. Hangö fastnade i den industriella strukturomvandlingens hjul. Strukturomvandlingen och den kreativa förstörelsens mekanism orsakar problem men skapar också nya möjligheter. Hur hittar man nytt jobb åt de som blev arbetslösa efter Koverhar och hur skapar man en ljusare framtid för Hangö när de gamla strukturerna rasar? I reportaget Koverhar- kreativ förstörelse medverkar f.d. arbetaren Lars Westerholm, Hangö stadsstyrelse ordförande Jouko Kavander, Novago företagstvecklings VD Carl-Johan Sandström och sjökapten Tobias Persson.
 
Berättarröst: Inger Kulvik
Bild: Jan-Niclas Jansson, Paco Bouazza, Ilkka Rautio
Flygbild: Hanko Visuals, MadeInSky / Kari Ylitalo
Catering: Ludowica Eklund
Transkribering: Elias Vartio, Saara Norvio, Inger Kulvik
Ljudmix och färgsättning: Antti Hirsiaho
Musik: Tuomas Norvio
Arkivbild: Anders Henriksson
Regiassistent: Johnny Karlsson
Manus, Regi & Klipp: Ilkka Rautio
Producent: Ilkka Rautio, Jenny Tervakari
Producerat av Tarasow Films oy för Svenska Yle / Hans Sundquist
 
Förevisning: 5.11. 2016 Klo 11:30 Stadshus