Olympia slår om lördag upp sina dörrar

 

Om lördag slår bio O l y m p i a upp sina dörrar för Hangö-publiken. En av HANGÖ's medarbetare besåg i går lokaliteterna.
 
I den stora salongen, där man som bäst höll på med de avslutande arbetena, inrymmer 284 platser. Inredningen är i ljus björk med väggar i mattgrönt. En loge för fem personer finns även. Ventilationsanordningarna torde vara förstklassiga. Man har sörjt för att varm luft införes i salongen genom ventiler i taket och genom dylika, som anbragts nedtill i väggarna, dras den förskämda luften ut. En gang delar salongen i två delar. Den har dragits åt ena sidan, dock ej tätt intill väggen men så nära, att plats för endast två personer finns pa denna sida.
 
I vestibylen, med väggar i vitt och gull med tak i djupblått, finns kassan, som är av glas och där två biljettförsäljerskor logerar. Toalettrum för damer och herrar finns även.
 
Biografens maskiner är splitternya och moderna. Filmerna visas utan uppehåll. Från maskinrummet skötes belysningen automatiskt. Man reglerar den efter önskan, så att ljuset småningom avtar och icke slocknar på en gang. I framtiden, då material till en ridå kan erhållas, kommer även denna detalj att skötas fran maskinrummet.
 
Inredningsarbetena har handhafts av arkitekt Karin Bryggman. De elektriska installationerna av Hangö nya elektriska affär, firma G . W . B e r g har installerat maskiner och ljudapparater, medan Bröder Westerh o 1 m handhaft målnings- och A. L e h t o snickeriarbetena. Ab Olympia ägas av kapten L a r s N i l s so n. 
 
HT 11.04 1946