Taklagsöl på Tuomis bygge

 

Taklagsöl firades igår på bagarmästar A. Tuomis nybygge vid Berggatan. Händelsen är så mycket märkligare som detta bygge är det största boningshus av sten, som efter kriget uppförts i Hangö. Flaggan fladdrade glatt för vinden, då en av tidningens medarbetare infann sig för att övervara den lilla festligheten. I en sal uppe i andra våningen bade byggets arbetare, byggmästare och andra inbjudna infunnit sig. Efter kaffet framförde ansvarige byggmästaren, herr Jansson från firman Backman & Eklöf till herr Tuomi ett tack för gott samarbete.
 
Efter taklagsölet blev det en liten rundvandring i bygget, där speciellt den blivande biografteatern inspekterades. Teatern, som man hoppas få färdig i oktober eller november, kommer att bli något större än den var före bombardemanget. I stället för de tidigare 280 sittplatserna kan man nu räkna med 327 och biljettkassan ligger nu under biografsalongen. Biografen kommer, som tidigare, att omhänderhas av fru B. Nilsson Bio Rialto återuppstår i ny gestalt.
 
Som känt har reparationsarbeten pågått en tid i biograf Rialtos lokaliteter En av HANGÖS medarbetare besökte pa tisdagen biografen och konstaterade härvid, att man gjort sin sak grundligt. Sålunda ter sig den tidigare så ledsamma biografsalongen med sin panel och sina nymålade väggar i grönt och gull mycket tilltalande Taket, som är nytt, består av silverfärgade rutor i schackstil med draperierna framför den vita duken. Aven nya bekväma fåtöljer har anskaffats. Målningsarbetena har handhafts av målarmästar Sandberg. Aven läktaren och vestibylen har snyggats upp. Biljettkassan skall placeras pa en annan plats i vestibylen nâgot, som i viss man kommer att motverka den tidigare trängseln framför kassan. För att få teatern varmare har man inrett ett nytt pannrum med en större värmepanna. Reparationsarbetena har handhafts av byggmästar A. Roselius. 
 
HT 11.8.1945