Teatern Helikon

 

Helikon, som trots den framskridna årstiden lockat fulls hus, ämnar i dagarna på en kortare tid avbryta sina föreställningar. Det kan därför nu kanhända vara av intresse att kasta en liten återblick på det gångna året.
Säsongen, som i morgon avslutas, har varit en av de bästa och har teatern tillvunnit sig publikens ode-lade förtroende o. förskaffat sig en hel mängd nya vänner. Framgången är ock lätt förklarlig: teatern star i förbindelse med huvudstadens förnämsta biografteatrar och är därigenom i stand att aret runt visa goda och underhallande program. Den durabelt inredda och i alla avseenden förstklassiga salongen och den finfina musiken ha ocksa i sin man bidragit till det goda resultatet.
 
De nummer, som av publiken bäst uppskattats och som kväll efter kväll givits för fulla hus äro: Protea, Elden (Asta Nielsen), Damen frail Monsoreau, Satan, Spartakus, En sjömansgosses roman, Mariannas hämnd (Henny Porten), På livets ödesvägar (Clara och Carlo Wieth), Den stora cirkusattraktionen (W. Psilander), Den främmande fågeln (Asta Nielsen), När klockorna ringa, Det hemlighetsfulla X (B. Christen-sen), Bra flicka reder sig själy (Clara Wieth), Prästen (W. Larsson, paret Wieth), Cleopatra och Antonius, Miraklet (Paret Wieth), Den svarta familjen samt Les Chrysanthemes. De nämnda bilderna höra obestridligen till filmkonstens yppersta alster. Överhuvudtaget kan man säga, att teaterns samtliga program varit väl sammansatta och underhallande.
 
Teaterns ägare, hr Forsman, ämnar under den korta paus, som nu göres, vidtaga smärre reparationer och förbättringar. Om en kort tid öppnar teatern Ater sina portar och står färdig att emottaga gamla och nya vänner.
 
Helikons nuvarande program. som i förgår gays för klickfulla hus, kan på goda skäl rekommenderas. Det upptager: En skojfrisk skämtbild,)ansdille, en intressant djurbild, 'athes krigsjournal med aktuella rigsbilder samt ett gripande drama latans barn, mästerligt iscensatt av liktor Sjöström. Programmet visas i lag frAn kl. 7 och i morgon frail kl. e.m.