Etusivu         Ohjelma         Info           Liput      Olympian Ystävät ry 

Olympian ystävät ry

Jäsenrekisterin ja postituslistan tietosuojaseloste

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Olympian ystävät ry

Osoite: c/o Kristian Åberg, Tarhakatu 5 B 9, 10900 Hanko

Puh: +35840 746 05 90

Sähköposti: olympianystavat(at)hangonelokuvajuhlat.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Moisiola ja Tarja Nousiainen

Sähköposti: olympianystavat(at)hangonelokuvajuhlat.fi

 

3. Rekisterin nimi

Olympian ystävät ry:n jäsenrekisteri ja postituslista

 

4. Rekisteröidyt

Yhdistyksen jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Rekisteröityjä ovat myös postituslistalla olevat henkilöt, jotka eivät ole jäseniä, mutta haluavat tietoa yhdistyksen tai sen yhteistyötahojen järjestämistä tapahtumista sekä elokuvista. He voivat osallistua talkoisiin, myyjäisiin tai muuhun toimintaan, mutta heillä ei ole jäsenyyden mukanaan tuomaa päätösvaltaa, velvollisuuksia tai oikeuksia.

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon, kokouskutsujen lähettämiseen, yhdistyksen ja yhteistyötahojen järjestämistä tilaisuuksista tiedottamiseen, tiedon välittämiseen elokuvista sekä jäsenmaksujen seurantaan ja tarvittaessa tilastointiin sekä jäsentutkimuksen tekemiseen.

Postituslistalla olevien henkilötietojen käytetään elokuvista ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenistä kerättävät tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Postituslistalla olevilta kerättävät tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet ja postituslistalla olevat itse. Jäsenmaksujen seurannassa myös pankin tiliote.

 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta.

 

9. Tietojen suojaus

Tiedot säilytetään tietokoneella, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Varmuuskopiointi tehdään

muistitikulle. Tietoja voidaan käsitellä tulostettuna paperille. Tulosteet ja muistitikku säilytetään lukitussa tilassa.

 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenten tiedot säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen lainsäädännön

määräämissä tapauksissa, esimerkkinä jäsenmaksujen osalta kirjanpitolain mukainen tositteiden säilytysaika.

Postituslistalla olevien tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on postituslistalla.

 

11. Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee

virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus

rajoittaa tietojen käsittelyä.

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen

käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin

perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus

tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi

aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

 

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostilla kohdassa kaksi (2) nimetylle

yhteyshenkilölle tai kirjallisesti yhdistyksen kohdassa yksi (1) ilmoitettuun postiosoitteeseen.

 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat

merkittäviä, informoimme niistä jäseniä ja postituslistalla olevia sähköpostitse ja laittamalla ilmoituksen

verkkosivullemme sekä Hangon elokuvajuhlien FB-sivulle.

 

Hangossa 7.4.2019

Olympian ystävät ry

 

Etusivu         Ohjelma         Info        Liput       Olympian Ystävät ry

Tietosuojaseloste

copyright 2019 Hangon Elokuvajuhlat/Olympian Ystävät ry
copyright 2019 Hangon Elokuvajuhlat/Olympian Ystävät ry
copyright 2019 Hangon Elokuvajuhlat/Olympian Ystävät ry
copyright 2019 Hangon Elokuvajuhlat/Olympian Ystävät ry
copyright 2019 Hangon Elokuvajuhlat/Olympian Ystävät ry